اخبار عمومی

دریافت ایزو 9001 و ایزو 14001 نگارش 2015

شرکت تولید لوله و پوشش سلفچگان در نیمه دوم سال 1397 موفق به دریافت استاندارد سیستم مدیریت کیفیت (ISO 9001) و سیستم مدیریت محیط زیست (ISO 14001) نگارش 2015 شد. این شرکت علاوه بر استانداردهای مدیریتی، استاندارد سیستم ایمنی و بهداشت شغلی (OHSAS 18001) و گواهینامه سیستم مدیریت یکپارچه مستندات (IMS) را دریافت کرده است.

لازم به توضیح است با توجه به خطی مشی شرکت در بهبود مداوم فرآیندها، کلیه مراحل تولید یا دریافت لوله، پوشش دهی، کنترل کیفی، مواد مصرفی و رهگیری لوله در شرکت SPPC توسط اتوماسیون یکپارچه اختصاصی، مورد اجرا و کنترل قرار می گیرد.

دیدگاهتان را بنویسید