ایمنی و بهداشت کارکنان و مشتریان در شرکت تولید لوله و پوشش سلفچگان، به عنوان اصول مهم اخلاق حرفه‌ای تعریف شده است؛ از این رو کارخانه این شرکت بر پایه بالاترین سطح ایمنی و بهداشتی برای کارکنان، مشتریان و بازدیدکنندگان طراحی گردیده است.

روش‌های تولید لوله و پوشش در شرکت تولید لوله و پوشش سلفچگان عاری از هر گونه اثرات منفی زیست محیطی بوده و محصولاتی که خطرات بالقوه‌ای را متوجه انسان یا محیط زیست می‌نمایند در دامنه تولیدات شرکت قرار ندارد.

این شرکت همچنین مقررات سختگیرانه‌ای در ارتباط با محصولات جنبی و ضایعات تولید وضع نموده تا به نحو مناسبی به مراکز بازیافت تحویل و یا به صورت ایمن و مطابق با روش‌های دوستدار محیط زیست امحاء گردند.