تعریف پوشش لوله

به مجموع فعالیتهای آماده سازی و زیرسازی لوله فولادی شامل کنترل شرایط دما، زبری، میزان تمیزی و میزان آلودگی های نمکی سطحی و در نهایت عایقکاری لوله، پوشش لوله گویند. پوشش لوله سلفچگان از شرکتهای پیشرو در زمینه پوشش تخصصی لوله های فولادی می باشد.
انتخاب سیستم پوشش لوله مناسب، با توجه به شرایط محل اجرای پروژه‌های خط لوله خود فرآیند پیچیده‌ ایست که در این میان نوع بافت زمین منطقه و شرایط سیال داخل لوله از عوامل مهم تعیین کننده نوع پوشش می‌باشد.

برای لوله هایی كه مورد حفاظت كاتدی قرار می گیرند، مقاومت الكتریكی پوشش نیز یك فاكتور تعیین كننده است. هر چه كیفیت و مقاومت الكتریكی پوشش بیشتر باشد جریان كمتری برای حفاظت كاتدی مورد نیاز است یك پوشش كامل و عالی كسر كوچكی از یك آمپر برای هر مایل از لوله نیاز دارد.

اهمیت پوشش سطح خارجی و سطح داخلی لوله های فولادی

حفاظت از خوردگی تنها مختص سطح خارجی لوله نمی‌باشد؛ در مواردی که سیال داخل لوله خورنده بوده و یا حاوی اجسام معلق باشد می‌تواند موجب بروز خوردگی از نوع شیمیایی یا فیزیکی(مکانیکی) در داخل لوله شود. بنابراین حفاظت از سطح داخلی لوله در مقابل خوردگی نیز اهمیت ویژه‌ای پیدا می‌کند.

 

انتخاب پوشش لوله مناسب

پوشش خط لوله در معرض عوامل محیطی بسیاری است. مانند رطوبت، فشار و باكتریها. با توجه به هزینه پوشش دهی لوله های فولادی، انتخاب پوشش و نحوه اعمال آن از اهمیت بسیاری برخوردار است. این مهم در شرکت تولید لوله و پوشش سلفچگان مد نظر بوده و سعی در پیشنهاد مناسبترین پوشش به مشتری با توجه به نوع پروژه می باشد.

از طرف دیگر برای لوله های مدفون در خاك این امكان وجود ندارد كه پوشش آنها همانند دیگر سازه ها در بازه زمانی كوتاه تعویض شود به همین منظور یك پوشش مناسب نیازمند ویژگیهای خاصی است که به آنها اشاره می شود:

 • مقاومت به آب و رطوبت
  حتی خاك های خشك نیز درصدی رطوبت دارند و پوشش خط لوله در اكثر اوقات مرطوب است به همین دلیل پوشش نباید قابلیت جذب رطوبت داشته باشد. چون جذب آب باعث افزایش وزن و همچنین كاهش مقاومت الكتریكی خواهد شد.
 • مقاومت به فشارهای متغیر
  قرار گرفتن لوله در زیر بستر خاك منجر به ایجاد فشار بر روی لوله می شود. همچنین وجود ذرات سنگ، حركت خاك در اثر رطوبت و همچنین دیگر ذرات موجود در خاك باعث بوجود آمدن این فشار متغیر و ناهماهنگ می شود. پوشش در حقیقت باید یك محافظ فیزیكی بوده و از سطح جدا نشود.
 • مقاومت در برابر عوامل زنده
  در خاك باكتری های زیادی وجود دارد كه به مواد مختلف حمله می كنند و باعث از بین رفتن مواد می شوند. البته حمله توسط قارچ ها و یا كپك ها زیاد شایع نیست.
 • مقاومت در برابر خاصیت مویینگی آب
  نفوذ آب در اثر مویینگی باعث جدا شدن پوشش از فولاد می شود. هر گونه شكاف یا سوراخ ریز باعث بوجود آمدن این اثر می شود، مگر اینكه تماس بین پوشش و لوله محكم و بسیار چسبنده باشد. برای نمونه رنگ پرایمر مورد استفاده در پوشش بیتوسیل یا بیتومن SPPC چنین وظیفه ای دارد كه چسبندگی زیادی بین لوله و پوشش ایجاد كرده و از نفوذ آب و جدا شدن پوشش جلوگیری كند.
 • مقاومت در برار تغییرات تغییرات دما
  تغییرات دمایی می تواند تاثیر گذار باشد چون نرخ انبساط فولاد و پوشش متفاوت است. انبساط و انقباض منجر به حركت در لوله می شود. ولی معمولا این حركت یكنواخت و آهسته است به همین دلیل پوشش باید به تغییرات دمایی مقاوم بوده و در اثر آن از لوله جدا نشود.
 • مقاومت در برابر حل شدن
  آب قادر به حل كردن بعضی از مواد است ولی معمولا پوشش ها در آب غیر قابل حل هستند. همچنین باید بررسی شود، كه پوشش علاوه بر غیر قابل حل بودن در آب نسبت به دیگر حلال ها نیز مقاوم باشد بخصوص مقاومت در برابرنفت و مشتقات آن.
 • مقاومت دربرابر خاک جاذب
  خاك ممكن است بعضی مواد را جذب كند. خاك رس، سیلكا ژل، ذغال چوب و بعضی تركیبات دیگر خاصیت جاذب بودن را دارند. خاک با پوشش لوله به طور كامل در تماس است و جذب برخی عناصر از پوشش توسط خاك ممكن است آنرا ترد، متخلخل و یا مقاومت نسبت به خوردگی را كم كند.
 • مقاومت در برابر صدمات مكانیكی
  پوشش باید در برابر تنش های مكانیكی در حین نصب و یا انبارداری مقاومت کافی را داشته باشد.